Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Gyártó:

A keresztény emlékezés

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Felhasadt egyedüllét

Gyártó:

A keresztény emlékezés

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Felhasadt egyedüllét

Gyártó:

A keresztény emlékezés

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron
Címkék:
Erik Varden
20%
2.790 Ft 2.230 Ft
Menny.:db
Gyártó:

A keresztény emlékezés

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Hasonló termékek

Gyártó: Szádja Gáon

Hittételek és Vélemények Könyve

A Hittételek és Vélemények Könyve a középkori zsidó filozófiai gondolkodás első szisztematikus összefoglalása. A X. századi Bagdadban keletkezett, mely a Marokkótól Indiáig terjedő Iszlám birodalom politikai és kulturális központja, korának legnagyobb világvárosa volt. A mű kettős céllal íródott: egyrészt a korabeli vallási viták légkörében a zsidó hit védői számára kívánt racionális alapú érvrendszert kidolgozni, másrészt a zsidó vallás arculatát a belső véleménykülönbségekkel szemben próbálta meg egységesíteni. 
 
2.250 Ft 1.800 Ft
Gyártó: Frenyó Zoltán

Tudom, kinek hittem

Patrisztikus tanulmányok

 

E tanulmánykötet az ókeresztény filozófia témakörében folyó mai magyar munkálatok eredményeiből közöl reprezentatív válogatást. A kötet írásai a hazai patrológia helyzetével, az Egyház születésének, a teológia kialakulásának, ember és világ viszonyának, valamint az egyházatyák utóéletének kérdésköreivel foglalkoznak. Így az itt közölt elemzésekből egyúttal a patrisztika egészének íve, értékvilága és jelentősége is körvonalazódik. A kötet mind a szakemberek, mind pedig a filozófia, teológia, egyháztörténet, klasszika-filológia terén tájékozódni kívánó olvasóközönség, egyetemi ifjúság érdeklődésére számot tarthat.

2.250 Ft 1.800 Ft
Gyártó: Xeravits Géza

Izsák megkötözése

Történet és hatástörténet

Kötetünk témája az Ószövetség egyik legérdekesebb perikópája, Izsák megkötözésének (a rabbinikus terminológia szerint az „Aqédának”) a Genesis 22. fejezetében elbeszélt története. A kötet összeállításánál nem csupán biblikus kutatók működtek közre, hanem ennek az olyannyira fontos elbeszélésnek a hatástörténete egyfajta tágabb perspektívába kerül. A kötet anyagának alapjául a Sapientia Főiskola Bibliatudomány Tanszékének 2009. őszi szimpóziumán elhangzott előadások szolgálnak.

2.200 Ft 1.760 Ft
Gyártó: Nagypál Szabolcs

A vallásközi párbeszéd a vallások szemszögéből

A vallásközi párbeszédről általában „kívülről” a vallástudomány hangján, vagy pedig „fölülről”, a többségi vallás szemszögéből esik szó. Jelen kötet azonban „belülről”, úttörő módon, magukat a hazánkban is jelenlévő világvallásokat szólaltatja meg. A kérdések, amelyekre választ keresünk, azt járják körül, hogy a képviselőik milyen indíttatással, módszerrel és célkitűzéssel, milyen esélyekkel és föltételekkel bocsátkoznak a huszonegyedik század legfontosabb vallási folyamatába, a vallásközi párbeszédbe.
2.200 Ft 1.760 Ft
Gyártó: Görföl Tibor

A felfoghatatlan titok a történelemben

Karl Rahner szentháromságtana a mai teológia összefüggésében

Bármily meglepő, Karl Rahner csak egészen ritkán jelentetett meg rendszeres értekezést a katolikus dogmatika egy-egy kérdéséről. E csekély számú írása közé tartozik a szentháromságtan összefoglalására vállalkozó tanulmánya, amely azért is számít kivételesnek az elmúlt fél évszázad teológiatörténetén belül, mert felekezettől függetlenül minden jelentős teológus állást foglalt az értekezésben kifejtett alapvető tételekkel kapcsolatban.

 

 

2.200 Ft 1.760 Ft

Leírás

„Kell-e személyes tapasztalattal rendelkeznem valamiről, hogy tényleg azt mondhassam: emlékszem rá?” Ezzel a provokatív kérdéssel vezeti fel művét a szerző, melyben az emlékezés témájának biblikus, egzisztenciális tapasztalatába nyerhetünk bepillantást. S ki tudná ezt hitelesebben tolmácsolni, mint Varden püspök, egy kortárs szerzetes, aki maga is az emlékezésen keresztül jutott el a megtérésre, annak felismerésére, hogy akit keresett, az már mindig is az övé volt?

A hat fejezet mindegyike a Szentírásnak egy-egy emlékezésre indító mondatát járja körül két irányból: egyrészt a biblikus elemzés és a hittapasztalat nézőpontjából, másodsorban pedig mindegyik idézethez hozzákapcsol egy emberi sorsot, melyet gazdagon egészít ki irodalmi, művészeti példákkal. Ahogy halad majd az Olvasó, úgy tárul föl az emlékezés dinamikus folyamata, mely egységbe hoz múltat, jelent és jövőt, életet és halált, Istent és embert.

„Amikor az emlékezésről beszélünk, az identitásról beszélünk. Emlékezünk arra, amik voltunk, ami azzá tett, akik vagyunk. Ugyanakkor azzá válunk, amire emlékezünk. Emlékezésünk sohasem csupán a tapasztalat, legyen az sekély vagy mély. Ha bátrak vagyunk, felfedezzük, hogy az emlékezet több, mint a személyesen előhívható emlékek pocsolyája. Emlékezni, valóban emlékezni annyi, mint felvonni a horgonyt, és kivitorlázni a nyílt tengerre, mindazzal a kockázattal és ujjongással, amit ez tartogat.”

(Részlet az előszóból).

 

Erik Varden (1974–) norvég trappista szerzetes, püspök, blogger. Fiatalkori megtérése után hosszú ideig a Cambridge-i Egyetemen tanult teológiát. 2002-ben belépett az angliai Mount Saint Bernard Apátságba, melynek később elöljárója lett. 2019-ben Ferenc pápa a norvégiai Trodheim püspökévé nevezte ki. Manapság világszerte keresett előadó, lelkiségi író. Beszédstílusában nagy elevenséggel fonódnak egybe a liturgia, irodalom, zene- és filmművészet elemei a teológiai kérdésfeltevésekkel, amelyeket gyakran személyes tapasztalatokkal tesz életközelivé. Jelen könyve az első magyar nyelven megjelenő önálló kötete. Rövidebb elmékedései olvashatók továbbá a Vigilia (2023/9) és a Sapientiana (2023/1) hasábjain. Ezenkívül heti rendszerességgel osztja meg léttöprengéseit, keresztény útkeresését saját blogján, melynek címe:

www.coramfratribus.com.

Paraméterek

Szerzők(vesszővel elválasztva) Erik Varden
Megjelenés 2023
Terjedelem 162 oldal
Kötészet ragasztott, puhatáblás
ISBN 978-963-646-058-7
Sorozat Lectio Divina
Arrow Forward