Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Hétköznapi gazdasági és politikai cselekvések Kárpátalja határvidéki régiójában

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Informális gyakorlatok

Hétköznapi gazdasági és politikai cselekvések Kárpátalja határvidéki régiójában

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Informális gyakorlatok

Hétköznapi gazdasági és politikai cselekvések Kárpátalja határvidéki régiójában

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron
20%
4.990 Ft 3.990 Ft
Menny.:db

Hétköznapi gazdasági és politikai cselekvések Kárpátalja határvidéki régiójában

 

Többet a könyvről
Elérhetőség:
Raktáron

Hasonló termékek

Gyártó: Durkheim Émile

A vallási élet elemi formái

Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára.

3.990 Ft 3.190 Ft
Gyártó: Sárkány Mihály

Társadalom és gazdaság - II. javított kiadás

A magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a „néprajzot” és a „szociokulturális antropológiát” egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője – immár fél évszázada – Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban.

3.990 Ft 3.190 Ft

Testi-lelki rokonság. A szinjai hantik rokonsági csoportjai

"Húsz éve jártam először Nyugat-Szibériában, és tizenkét év intenzív kapcsolat fűz a Szinja folyó mentén lakó hanti csoporthoz. Életem részévé váltak, és ők is számon tartanak engem. A kulturális antropológia résztvevő megfigyelésen alapuló módszere azt követeli a kutatótól, hogy merüljön bele minél jobban a másik kultúrába, s közben külső szemlélőként figyelje azt. Ezt a pszichés terhet mindenki a maga módján dolgozza fel, de előbb-utóbb szembesülni kell a határokkal. Én úgy döntöttem, hogy belépek a hanti világba. Kutatóból feleséggé, szomszédasszonnyá, vendégből háziasszonnyá, magányos idegenből szinjai hanti gyermek anyjává, ösztöndíjasból háztartásbelivé váltam."

3.900 Ft 3.120 Ft
Gyártó: Vargyas Gábor

Dacolva az elkerülhetetlennel

E kötet írásai egy, a magyar és nemzetközi kutatásban eddig teljesen ismeretlen vietnami hegyi nemzetiség, a brúk kultúrájával ismertetik meg az olvasót. Szerzőjük egyike azon – kis számú – magyar etnológusoknak / kulturális antropológusoknak, akik Európán kívüli „törzsi” társadalmakban végeztek hosszú időtartamú terepmunkát. 1985–1989 között több mint másfél évet töltött a világ néprajzi-nyelvi-kulturális szempontból talán legkevésbé ismert területeinek egyikén, Délkelet-Ázsiában, a közép-vietnami felföldön, egy brú faluban.

3.900 Ft 3.120 Ft
Gyártó: Hesz Ágnes

Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában

A halál témáját érintő kulturális és szociálantropológiai irodalomban gyakori téma a modern nyugati ember és a más kultúrákban élők halálképének, halálhoz való viszonyának különbsége. E különbségek azonban az úgynevezett nyugati társadalmakon belül is érzékelhetők. Nem egy antropológus számolt be arról, hogy az általa megismert európai falusi közösségekben az emberek mennyire másként, mennyivel „természetesebben” viszonyultak a halál kérdéséhez és a halottakhoz, mint ami számára saját társadalmi közegében megszokott volt. Ezekben a közösségekben a halál nem tabutéma, nem a haldokló és családjának magánügye, a haldoklás s a halál körüli gyakorlati teendők ellátása pedig nem vagy nem teljesen került át abba a professzionális szolgáltatói szektorba, amely ma már a legtöbb helyen körülveszi.

3.900 Ft 3.120 Ft
Gyártó: Farkas Judit

Ardzsuna dilemmája

Ha ​a Krisna-hívők kizárólag hirdetőoszlopokon népszerűsítenék programjaikat, valószínűleg csak egy lennének a sok megváltást ígérő plakát között. Ők azonban már megjelenésükkel is tudatosan felhívják magukra a figyelmet (ahogyan ők mondják: az öltözékükkel is prédikálnak); bekopognak lakásunkba, megszólítanak az utcán, adományt kérnek az ételosztásra, és könyveket, szórólapokat adnak a kezünkbe, melyekben meghívnak minket
egy Krisna-templomba „egy napra, egy hétre vagy egy életre”.

3.500 Ft 2.800 Ft

Leírás

A könyv a hétköznapi informális gazdasági és politikai cselekvések (munkahelyi lopás, károkozás, hanyagság, munkalassítás, feketemunka, csencselés, csempészet, szimbolikus térfoglalás és identitásépítés, muzealizáció, emlékművesítés stb.) empirikus vizsgálatával foglalkozik Kárpátalja határvidéki, magyarok által lakott régiójában. A szerző 2007 és 2018 között végzett antropológiai terepmunkáinak és levéltári kutatásának eredményeit, tapasztalatait foglalja össze ebben a kötetben, amely az informalitás körébe tartozó jelenségeket két különböző ideológiai- politikai kontextusban – az 1945 utáni szovjet politikai diktatúra és az 1991 utáni posztszocialista ukrán nemzetállam viszonyai között – kívánja részletesebben is bemutatni, illetve értelmezni. Hogyan alkalmazkodtak a határ menti kisebbségi magyar közösségek a 20. század második felétől a különböző ideológiai/politikai/gazdasági rezsimekhez? Milyen rutinszerű, hétköznapi cselekvések segítségével vonták ki magukat a mindennapi élet bizonyos területein az (állami) ellenőrzés alól? Vagy épp ellenkezőleg: melyek voltak azok a hétköznapi morális, gazdasági, politikai magatartások, amelyekkel az egyszerű állampolgárok produktívan hozzájárultak a szovjet politikai diktatúra, illetve a posztszovjet demokratikus nemzetállam megszilárdulásához, formális intézményeinek kiépüléséhez? A két korszakban az állam milyen fegyelmező eljárásokkal (büntetési és jutalmazási technikákkal) reflektált a helyi társadalom hétköznapi gazdasági, társadalmi és egyéb adaptációs kísérleteire? Milyen érték- és érdekkonfliktusok alakultak ki a szocializmus és a posztszocializmus éveiben az állam (illetve annak képviselői), valamint a hétköznapi emberek között? A könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ, vagyis végső soron az állam és az állampolgárok közötti hatalmi viszonyok, mikroléptékű kölcsönhatások antropológiai elemzésével foglalkozik.

 

Borbély Sándor (1982) kulturális antropológus, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe a határvidéki (különösen az ukrán– magyar és magyar–román országhatár közelében fekvő) települések, vegyes nemzetiségű falusi társadalmak gazdasági, társadalmi, etnikai változásfolyamatainak, valamint az ott élő kisebbségi közösségek adaptációs technikáinak a vizsgálata.

Paraméterek

Szerzők(vesszővel elválasztva) Borbély Sándor
Megjelenés 2023
Terjedelem 328 oldal
Kötészet ragasztott, puhatáblás
ISBN 978-963-646-021-1
Sorozat Kultúrák Keresztútján sorozat
Arrow Forward