Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fejfrissülés - A filozófia klasszikusai

Fejfrissülés

A filozófia klasszikusai - Merülj bele jobban!

Az elmúlt 20 év során a L’Harmattan Könyvkiadó a kortárs tudományos könyvkiadás meghatározó szereplőjévé vált. Ez a pozíció jelentős felelősséggel jár. Ennek jegyében kiadónk arra törekszik, hogy a tudós közösségek kéziratainak publikálása mellett, a filozófia klasszikus műveinek fordításait is az olvasók elé tárja.

Nehéz meghatározni, hogy mit tekinthetünk klasszikus műnek. Ebben a kérdésben általában az egyetemi kötelező irodalmak, a művek idézettsége, a megalapozó módszertani kifejtések elsődleges forrásai, vagy egy jelentős életmű meghatározó alkotása lehet segítségünkre. Nehéz határvonalat húzni a „nagyon fontos” és a „klasszikus” művek között. A L’Harmattan Kiadó válogatása éppen ezért szubjektív, „érzésből jött”, meghagyva a vita lehetőségét ennek eldöntésére.

Jean-Paul Sartre

A lét és a semmi

A lét és a semmi explicit vagy rejtett módon ott él a hatvanas-hetvenes évek majd minden nagy filozófiai, esztétikai és társadalomelméleti művében, sőt - jelentőségénél fogva - gyakran még a róla való hallgatásnak is meghatározó jelentősége van, és egyértelmű vonatkozással bír a sartre-i életműre. E nagy jelentőségű filozófiai alapmű hosszú idő után bővített, javított kiadásban jelenik meg újra.

5.990 Ft4.490 Ft

 
Luc Boltanski

A kritikáról

A könyv egyfajta kísérlet a "kritikai szociológia" és "a kritika szociológiájának" integrálására, amelynek során a szerző nemcsak a cselekvő által potenciálisan gyakorolt társadalomkritika előtt tornyosuló nehézségeket veszi számba, de azt is hangsúlyozza, hogy ez a kritika - főleg kollektív formában - korántsem eleve lehetetlen vagy szükségszerűen terméketlen.

3.490 Ft2.620 Ft

Gabriel Marcel

Metafizikai napló

Marcelt világszerte nem csupán a katolikus egzisztencializmus legjelentősebb képviselőjének, hanem egyben az irányzat tulajdonképpeni franciaországi megalapítójának is tekintik. Filozófiai főműve, a Metafizikai napló első teljes magyar fordítását most először adjuk közre.

2.990 Ft2.243 Ft

Alain de Libera

A középkorban gondolkodni

Alain de Libera esszékötete egyszerre eszmefuttatás a középkor helyéről a filozófia történetében és próbálkozás egy sajátos jelenség elemzésére, mely ugyanakkor az egész nyugati történelmet befolyásolta: az értelmiségiek megjelenése a XIII–XIV.század fordulóján.
Nem történelemkönyv, talán filozófiatörténeti értekezés sem, hanem az értelmiségiek története.

3.500 Ft2.625 Ft

René Descartes

A lélek szenvedélyei és más írások

Descartes A lélek szenvedélyei című munkája halála előtt néhány hónappal jelent meg etikai nézeteinek legteljesebb kifejtéseként. Láthatóvá válik benne, hogyan kapcsolta össze Descartes a mechanikára épülő új filozófia alapgondolatait a hagyományos keresztény gondolkodás alapelemeivel annak érdekében, hogy a tudományok és a vallás az új filozófia átfogó rendszerében egységesen léphessenek fel.

2.500 Ft1.875 Ft

Raymond Aron

Demokrácia és totalitarizmus

A nagynevű francia szociológus és politikai filozófus egyik legismertebb munkája. Aron ebben foglalta össze a lehető legközérthetőbben demokráciaelméletét, valamint a modern totalitarizmus mibenlétére vonatkozó felfogását. A könyvet még a hatvanas években számos nyelvre lefordították (magyarra azért nem, mert „a hidegháború egyik ideológusaként” számon tartott szerző művei a szovjet világban ez idő tájt teljes tilalom alatt álltak).

2.500 Ft1.875 Ft

Arrow Forward