Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fejfrissülés - A filozófia klasszikusai

Fejfrissülés

A filozófia klasszikusai - Merülj bele jobban!

Az elmúlt 20 év során a L’Harmattan Könyvkiadó a kortárs tudományos könyvkiadás meghatározó szereplőjévé vált. Ez a pozíció jelentős felelősséggel jár. Ennek jegyében kiadónk arra törekszik, hogy a tudós közösségek kéziratainak publikálása mellett, a filozófia klasszikus műveinek fordításait is az olvasók elé tárja.

Nehéz meghatározni, hogy mit tekinthetünk klasszikus műnek. Ebben a kérdésben általában az egyetemi kötelező irodalmak, a művek idézettsége, a megalapozó módszertani kifejtések elsődleges forrásai, vagy egy jelentős életmű meghatározó alkotása lehet segítségünkre. Nehéz határvonalat húzni a „nagyon fontos” és a „klasszikus” művek között. A L’Harmattan Kiadó válogatása éppen ezért szubjektív, „érzésből jött”, meghagyva a vita lehetőségét ennek eldöntésére.

Jean-Paul Sartre

A lét és a semmi

A lét és a semmi explicit vagy rejtett módon ott él a hatvanas-hetvenes évek majd minden nagy filozófiai, esztétikai és társadalomelméleti művében, sőt - jelentőségénél fogva - gyakran még a róla való hallgatásnak is meghatározó jelentősége van, és egyértelmű vonatkozással bír a sartre-i életműre. E nagy jelentőségű filozófiai alapmű hosszú idő után bővített, javított kiadásban jelenik meg újra.

5.990 Ft4.490 Ft

 
Søren Kierkegaard

Az ismétlés

Ez a mű egyszerre híres regényes formában megírt szerelmi történetéről és egészen különös erővel megjelenített Jób- értelmezéséről, az idők során a szerző egyik legismertebb és legkedveltebb írása lett. Rilkét például arra késztette, hogy dánul tanuljon azért, hogy a szerző műveit eredetiben olvashassa. Az ismétlés a világirodalom egyik legszebb és legszemélyesebb vallomása a szerelemről.

1.800 Ft1.350 Ft

Maurice Merleau-Ponty

Látható és láthatatlan

„A hús nem anyag, nem szellem, és nem szubsztancia. Régi szóval »elemnek« nevezhetnénk, ahogy a víz, a levegő, a föld, és a tűz a négy elem. Elem: általános létminőség, félúton a tér-idő lokalitások és az ideák között, egyfajta megtestesült princípium, aminek bárhol jelenjék is meg akár egy kicsiny darabkája, mindent átitat a környezetében a létezésnek csak rá jellemező stílusával.” Maurice Merleau-Ponty a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású francia filozófusa. Kései, torzóban maradt főműve először válik magyar nyelven hozzáférhetővé.

3.490 Ft2.617 Ft

Maurice Merleau-Ponty

Az észlelés fenomenológiája

Merleau-Ponty leghíresebb munkája. Az észlelés vizsgálatának segítségével Platón óta először helyezte vissza a testet a filozófiai gondolkodás homlokterébe. A világháborús agysérültek anomáliáiról vagy éppen az észlelés általános paradoxonjairól szóló lebilincselő esettanulmányai és leírásai inspirációt jelentenek az elme- és tudatkutatás valamennyi területén. Vizsgálatai első ízben mérték fel annak a ténynek a jelentőségét, hogy a test nemcsak az észlelés, hanem a gondolkodás, a beszéd, a kommunikáció, a szexualitás és a másokhoz való viszony vonatkozásában is kulcsszerepet játszik.

4.990 Ft3.745 Ft

Michel Foucault

A rendellenesek

Foucault A rendellenesekről szóló előadásokban, amelyeket a tudás és a hatalom kérdéseinek és összefüggéseinek szentelt, azokat az elemzéseit fejleszti tovább, amelyeket az 1970-es évek elején kezdett meg, és amelyekből a Felügyelet és büntetés, illetve A tudás akarása című művek is születtek: a fegyelmező és normalizáló hatalom, illetve a hozzájuk szorosan kapcsolódó orvosi, pszichiátriai, kriminológiai stb. ,,embertudományok" megjelenéséről van szó, amelyek létrehozzák a ,,rendellenes" individuum alakját.

3.290 Ft2.468 Ft

Raymond Aron

Demokrácia és totalitarizmus

A nagynevű francia szociológus és politikai filozófus egyik legismertebb munkája. Aron ebben foglalta össze a lehető legközérthetőbben demokráciaelméletét, valamint a modern totalitarizmus mibenlétére vonatkozó felfogását. A könyvet még a hatvanas években számos nyelvre lefordították (magyarra azért nem, mert „a hidegháború egyik ideológusaként” számon tartott szerző művei a szovjet világban ez idő tájt teljes tilalom alatt álltak).

2.500 Ft1.875 Ft

Montesquieu

A törvények szelleméről védelme

A kötetben Montesquieu A törvények szelleméről védelme című vitairatának fordítását közöljük, valamint a Gondolataim címet viselő, a szerző életében kéziratban maradt gyűjteményből adunk közre egy tematikus válogatást. A vitairat és a szerző kevéssé ismert oldalát felfedő Gondolataim a szélesebb olvasóközönség figyelmére is érdemesek. A keletkezés- és recepciótörténetet is érintő bevezetők és a fordítást kísérő jegyzetapparátus célja az olvasók orientálása Montesquieu magyar nyelvű újrafelfedezésében.

2.990 Ft2.243 Ft

Arrow Forward