Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Új utak a pszichológiában

 

Fejfrissülés

Új utak a pszichológiában

A pszichológia bámulatos tempóban fejlődik. Klasszikus alapokra építve újra meg újra képes érdekes eredményekkel és friss megközelítésmódokkal felkelteni a tudományos közösség és a “laikus” közönség figyelmét.

Válogatásunkba nem a nagyközönség számára készült ismeretterjesztő művek, a “népszerű pszichológia” önsegítő kötetei kerültek, hanem komoly, korszakalkotó és forradalmi tudományos munkák, melyek ugyanakkor a művelt olvasó számára is érthető és érdekfeszítő, sokszor nélkülözhetetlen ismereteket átadó művek. Ismerd meg hol tart a modern lélektan tudománya, merülj bele az olvasásba!

Szabó-Bartha Anett, Szondy Máté

Új utak a pszichoterápiában

A kognitív és viselkedésterápiában olyan új módszerek jelentek meg, amelyek más viszonyulással fordultak a fizikai vagy mentális betegség, párkapcsolati vagy életvezetési problémák felé. Bár a terápiás módszerek változatosak, közös bennük, hogy a fókusz arra helyeződött át, hogy megváltoztassák a kliens saját tüneteihez, problémáihoz való viszonyulását. A tanulmánykötet az elméleti háttér bemutatása mellett terápiás módszertani áttekintést is nyújt. A mellékletben összefoglalók találhatók az egyes módszerekhez kapcsolódó hatásvizsgálatok eredményeiről. Ajánljuk minden olyan szakembernek, aki szeretne átfogó képet kapni a kognitív viselkedésterápiák új hullámához kapcsolódó terápiás módszerekről.

3.990 Ft2.990 Ft

 
Korbai Hajnal, Merényi Márta

Pszichodinamikus mozgás- és táncterápia

Ma már önismereti céllal is sokan csatlakoznak táncterápiás csoportokhoz, és egyre több szakember érdeklődését is felkeltette ez a testi élményt fókuszba helyező módszer. A szabad mozgásra és a testi érzetekre való tudatos figyelemre építő önismereti és pszichoterápiás lehetőségekről szól ez a hiánypótló kötet. Ez az első olyan könyv, amely a hazai szakemberek írásait integrálja a Magyarországon kifejlesztett pszichodinamikus mozgás- és táncterápiáról (PMT). A szellemi és gyakorlati alkotófolyamat jelenik meg a kiadvány szerzőinek munkáiban, számos színes esetleírással fűszerezve.

3.990 Ft2.990 Ft

Reinhard T. Krüger

A zavarspecifikus pszichodráma-terápia

Krüger a pszichodráma-pszichoterápiát a belső mentalizációt külső játékon keresztül megvalósító módszerként értelmezi. Ezen az alapon differenciálja és bővíti ki a pszichodráma pszichoterápia elméletét és gyakorlatát. A javasolt eljárásmódok mind egyéni terápiában, mind csoportterápiában alkalmazhatók. A szerző 117 esetpéldán keresztül világítja meg mondandóját, melyek gyakran teljes terápiás folyamatokat írnak le. E könyv rendszerezettségén keresztül a pszichodráma-pszichoterápia tapasztalatai elérhetővé válnak más iskolában képződött pszichoterapeuták számára, de hasznos olvasmány lehet segítő foglalkozásúaknak is.

4.790 Ft3.590 Ft

Buda Béla

Empátia - A beleélés lélektana

A könyv hatodik, átdolgozott és kibővített kiadása bemutatja az empátia megismerésének tudománytörténetét, a beleélés lélektani és kommunikációs összetevőit, a korszerű tudományos eredményeket a beleélés folyamatairól, és mindenekelőtt a fejlesztés lehetőségeit, és a sokféle alkalmazási területet, ahol az empátia segít, hatékonyabbá tesz bennünket, humanizál, hiszen egymáshoz közelebb hoz, egymáshoz köt és egymás iránt pozitív érzelmeket vált ki. A szöveg igyekszik lépést tartani a tudományos fejlődéssel, ugyanakkor megőrizni az érthetőséget a művelt olvasó számára.

3.000 Ft2.850 Ft

Françoise Dolto

Amikor a gyermek megjelenik

Françoise Dolto, a gyermeklélektan egyik legnagyobb hatású és formátumú személyisége. A szülők feladata szerinte az, hogy beszéljenek a gyermekükhöz, hogy megmutassák azokat a határokat, amelyek átlépése lehetővé teszi, hogy a gyermek növekedjen, és megnyíljon valami új felé. Csak a szülők segítségével lehet a gyermek nehézségei és a családi tudattalanban rejlő problematika közötti összefüggéseket megvilágítani. Ez engedi meg a gyermeknek, hogy elinduljon a saját útján, ahelyett, hogy a szülei problémáját élné újra a saját nehézségein keresztül.


 

2.000 Ft1.500 Ft


 

2.290 Ft1.717 Ft


 

2.000 Ft1.500 Ft

Dúll Andrea, Varga Katalin

Rábeszélőtér

A kötet szerkesztői minőségi garanciát jelentenek: Dúll Andrea a környezetpszichológia hazai meghonosítója, Varga Katalin a szuggesztív kommunikáció és a hipnózis elméletének és gyakorlatának egyik legjelesebb hazai kutatója, mindketten nemzetközi elismertséggel. Az interdiszciplináris kötet biztosan hasznára válik a pszichológia, s az emberi környezet alakítását célzó művészeti és ipari tevékenységek, az építészet és a formatervezés szakembereinek. A kötet így nem csupán elméleti, hanem gyakorlati haszonnal is kecsegtet: kitűnő példa arra, hogy az elméleti pszichológia hogyan találkozik a leggyakorlatiasabb felhasználói területekkel.

5.990 Ft4.492 Ft

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor

Szimbolizáció és pszichológia

A kötet szerzői az MTA doktorai, Széchenyi-díjas kutatók egész tudományos pályájukat átfogja a szimbolikus jelenségek vizsgálata, évtizedek óta dolgoznak a szimbolizáció értelmezésén. Sokféle szakmai kompetenciával bírnak: kiválóan értenek a kulturális antropológiához, a szociológiához és a pszichológiához egyaránt. Ebben a kötetben pszichológiai szimbólumelméleteket, -megközelítéseket elemeznek a tőlük megszokott sokszempontú, számos tudományterület szemléletét és tudását integráló módon.

2.490 Ft1.868 Ft

Kőváry Zoltán

Homo Creativus

Az ember élete során számos egzisztenciális kérdéssel szembesül: az értelem, a végesség, a szabadság, a hitelesség kérdéseivel. Ezekre előbb vagy utóbb valamiféle „választ” kell adnia, amely válaszok eltérő színvonalúak lehetnek. Egy képzeletbeli kontinuum egyik végpontján találhatók a problémás, regresszív, inautentikus válaszok, amelyek adott esetben akár betegség formáját is ölthetik, míg a másik végponton találhatók az „egészséges”, kreatív vagy autentikus válaszok.

2.990 Ft2.242 Ft

Szummer Csaba

Freud, avagy a modernitás mítosza

A pszichoanalízis egyik legizgalmasabb kérdése, hogy Freud jogosan állítja-e a pszichoanalízisről, hogy természettudomány, vagy pedig azokat a mintázatokat, amelyekről beszél, Freud nem annyira megtalálta, felfedezte, mint inkább megalkotta. A szerző ez utóbbi lehetőség mellett teszi le a voksot. Feltárja előttünk Freud varázslatos mitopoietikus képzelőerejét, a mítosz egzisztenciális, kulturális jelentőségét, valamint az a pozitív szerepet, amelyet a mitikus képzelet és mitikus beszédmód homálya játszik mind a vallásban, mind pedig a huszadik század mítoszában, a pszichoanalízisben.

2.500 Ft1.875 Ft

top
Arrow Forward